updates

หรือว่า new normal ที่ทั่วโลกต้องเดินตามหลังจบ covid-19 คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

วิกฤติครั้งนี้ถือเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดแต่ทรงพลังของการเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความปกติในรูปแบบใหม่ (new normal) ผู้คน ธุรกิจทุกภาคส่วน หรือแม้แต่รัฐเองเริ่มให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ยุคโควิดจึงเปลี่ยนทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว


ความไม่แน่นอนทุกข์ร้อนที่เข้ามาปะทะชีวิตพาให้เรานึกถึงคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ให้เราเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์จากการเปลี่ยนแปลง เพราะวิถีชีวิตมนุษย์นั้นจะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องมีทุกข์ภัย มีอุปสรรคที่ยากจะเลี่ยงพ้น สำคัญคือต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้าแก้ไข ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และกลับร้ายให้กลายเป็นดี สังเกตง่ายๆ ว่า ความทุกข์จะเบาบางลงเมื่อคุณตั้งมั่นเผชิญหน้ากับมันอย่างมีสติ ทุกข์ยามท้องหิวบรรเทาได้ด้วยกับข้าวง่ายๆ สักถ้วย ทุกข์ในการงานปราบลงได้ด้วยความเพียร ในปัจจุบัน ทุกข์ของความไม่แน่นอนย่อมต่อสู้ด้วยการเตรียมตัว

หากถามว่าจะเตรียมพร้อมอย่างไร คำตอบปรุงสำเร็จได้สอดแทรกอยู่ในปรัชญาอันเรียบง่ายแต่ลุ่มลึกอย่าง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะเป็นวิถืชีวิตแบบ new normal ที่ยืดหยุ่นต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

เศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการปรุงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ ไม่ใช่การจำกัดประหยัดเสียทุกด้าน หลักสำคัญที่จะปรุงชีวิตให้เพียงพออย่างมีสุขนั้นอยู่ที่การเตรียมตัวและสร้างภูมิคุ้มกันที่ก่อขึ้นจากการฝึกนิสัยให้รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล ตลอดจนทำการด้วยสติ ปัญญา คุณธรรม และความเพียร เมื่อใดพบความพอดีเหมาะสมหรืออุ้มชูตัวเองได้แล้ว ก็ให้แบ่งปันอย่างมีเมตตาไปยังผู้คนรอบข้าง ในวันหนึ่ง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นปราการอันมั่นคงของชีวิต ที่แข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นต่อทุกอุปสรรค

การใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมนั้นจะเป็นวิถีชีวิตรูปแบบ new normal ที่มียารักษาอาการอักเสบเฉียบพลันทางจิตใจและเศรษฐกิจไว้ติดบ้าน ซึ่งความพอเพียงนี้เองจะนำมาซึ่งชีวิตเปี่ยมสุข เพราะผู้ใดที่พอเพียงถือได้ว่าผู้นั้นร่ำรวยแล้ว แม้ไม่ร่ำรวยด้วยเงินทอง แต่ผู้นั้นจะร่ำรวยด้วยความสุข

มีเพียงผู้ที่ผ่านวิกฤติใหญ่มาแล้วเท่านั้นที่เข้าใจว่า ต้องอาศัยพลังมากมายเพียงใดจึงจะรอดพ้นจากทุกข์หนักหนาตรงหน้า ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ก้าวผ่านวิกฤติ ประคับประคองกายและใจให้ลุกขึ้นมาได้อย่างมีภูมิต้านทานที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยรักจาก Stone & Style 

close
0