บทความ

7 หินอ่อนเป็นหิน etamorphic ที่ประกอบด้วยคาร์บอเนตที่ผ่านการ

หินอ่อนเป็นหินแปรซึ่งประกอบด้วยแร่คาร์บอเนตที่ผ่านการตกผลึกโดยทั่วไปมักเป็นแคลไซต์หรือโดโลไมต์ โดยทั่วไปแล้วหินอ่อนจะไม่ foliated แม้ว่าจะมีข้อยกเว้น ในธรณีวิทยาคำว่า “หินอ่อน” หมายถึงหินปูนที่แปรเปลี่ยน แต่การใช้งานในการก่ออิฐในวงกว้างมากขึ้นครอบคลุมการก่อตัวของหินปูน [1] หินอ่อนมักใช้สำหรับงานประติมากรรมและเป็นวัสดุก่อสร้า

close
0